Dávid Ivanička je špecialistom v oblasti projekcie, dodávky a inštalácie rôznych systémov. V spolupráci s profesionálmi v tejto oblasti dokáže promptne, s vysokou odbornosťou a za priaznivých finančných podmienok uspokojiť i najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Doterajšie pôsobenie na trhu možno preukázať spokojnosťou zákazníkov, rastúcim obratom a stále zvyšujúcim sa záujmom o ponúkané služby v slabo i silnoprúdoch. ® Kura design 2012 ®